Risikovirksomheder

Der er ingen eksisterende eller planlagte risikovirksomheder inden for lokalplanområdet.