Fremtidige forhold

KORTBILAG 2

Delområder. Skraveret felt i delområde 3 er byggefelt for maksimalt 35 m høje bygninger.