Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 284bb, 284c og 284m, alle Horsens Markjorder, og er placeret i den østlige del af Horsens by.

Områdets afgrænses mod nord af Sundvej og mod vest, syd og øst af eksisterende boligområder. Fra Sundvej og ind gennem området løber Holbergsvej, som betjener boligbebyggelsen umiddelbart syd for planområdet.

Størstedelen af planområdet anvendes i dag til en tankstation med tilhørende bilvaskefaciliteter. Herudover indeholder planområdet to en-familie huse, hvoraf det vestligste i dag desuden anvendes til bl.a. restaurant. Der er i dag flere overkørsler til området, ligesom der er etableret parkeringsareal til restauranten med direkte overkørsel fra Sundvej. Terrænmæssigt falder området en del fra vest mod øst.

Planområdet er ca. 6.900 m² stort og ligger i byzone.

Lokalplanens afgrænsning og placering er vist på illustrationen herunder.

Lokalplanområdets placering og afgrænsning.