Lokalplanens gennemførelse

Arealerne der planlægges for, er ved lokalplanudarbejdelsen privatejede. Lokalplanen skal gennemføres på private initiativer.