Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 150-2013 Skilte og facaderegulering, som er en temalokalplan, der gælder for en stor del af Horsens By. Lokalplan nr. 150-2013 vil fortsat være gældende for lokalplanområdet.