Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen, og er placeret ca. 400 meter fra kysten.

Lokalplanen muliggør alene bebyggelse i en højde på maksimalt 8,5 meter, hvilket ikke adskiller sig fra den øvrige bebyggelse i nærområdet, og området ligger desuden bag eksisterende bebyggelse og beplantninger. På grund af områdets beliggenhed og muliggjorte bebyggelseshøjde vurderes planen ikke at have indvirkning på kystlandskabet.