Udbygningsaftaler

Ifølge Planlovens § 21b kan en grundejer tage initiativ til at indgå en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastrukturanlæg i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelsen af dennes ejendom.

Horsens Kommune har, fra ejeren af matr. nr. 284bb, 284c og 284m, alle Horsens Markjorder, som ligger inden for lokalplanområdet, modtaget en opfordring til at indgå en frivillig udbygningsaftale. Efter forhandling er Horsens Kommune og grundejer blevet enige om udbygning af infrastrukturanlæg.

Ved aftalen forpligter den ovenfor nævnte grundejer sig til at etablere følgende anlæg, som er fastlagt i lokalplanforslaget:

  • Etablering af venstresvingsbane på Sundvej.
  • Tilpasning af cykelstier i forbindelse med udvidelse af Sundvej ved etablering af venstresvingbanen.

Udbygningsaftalen blev endelig godkendt af horsens byråd sammen med lokalplanen den 24. april 2017