Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 24. April 2017

Forslaget er offentlig bekendtgjort 2. maj 2017

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 28.05.2018

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 04.06.2018