Eksisterende lokalplaner

Mod øst - ved Horsens Vand - er en mindre del af lokalplanområdet omfattet af gældende lokalplan 119 for et boligområde ved Byvangen.

Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan ophæves lokalplan nr. 119 for det område der omfattes af nærværende lokalplan 2016-26.

En del af lokalplanområdet mod Haldrupvej og Bygaden er endvidere omfattet af temalokalplan 150-2013 "Skilte og facaderegulering". Temalokalplanen fastlægger retningslinjer, der sikrer at skiltning skal tilpasses omgivelsernes skala og karakter.

Lokalplanen er i overensstemmelse med gældende Lokalplan 150-2013, som opretholdes inden for området.