Risikovirksomheder

Lokalplanområdet ligger ikke inden for sikkerhedszoner for risikovirksomheder.