Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

Antal etager angivet på alle bygninger. Stiplet, rød linje angiver grænse for byggeri i 4 og 5 etager.