Lokalplanens gennemførelse

Etaper

Bygherren forventer, at området udbygges i følgende rækkefølge: Bakken – Engen – Lunden. Fælleshuset midt i området forventes etableret som en del af anden etape, Engen. En lokalplan kan ikke indeholde bestemmelser om udbygningens rækkefølge.