Eksisterende forhold

KORTBILAG 2

Eksisterende forhold. Ortofoto optaget i 2019. Terrænkurver pr 0,5 meter er indtegnet.