Eksisterende lokalplaner

Denne lokalplan supplerer den gældende lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø, idet den inden for boligenklaven Rantzausbakke (svarende til boligenklave 2.5) erstatter hovedparten af Helhedsplanens bestemmelser.  Endvidere suppleres lokalplan 1-2012 i nærværende lokalplan med en situationsplan for en bebyggelse med etageboliger og et fælleshus inden for enklaven Rantzausbakke.

Øvrige dele af lokalplan 1-2012 er fortsat gældende for boligenklaven Rantzausbakke.