Høring

For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i lokalplanforslagets indhold bliver lokalplanen offentligt fremlagt i mindst 4 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.

Din mulighed

Hvis du har kommentarer til forslaget til lokalplan eller kommuneplantillæg, skal disse senest den 2. januar 2020 sendes til Plan & By.

Det kan du gøre her fra siden ved at sende en kommentar fra formularen, hvor du også kan vedhæfte billeder, kort eller andre filer i jpg el. pdf format.

Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering retur til dig, når vi har modtaget dine kommentarer.

Du kan også vælge at sende dine kommentarer pr. mail til: planogby@horsens.dk eller med brev til Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Byrådet vil herefter igen tage stilling til planforslaget/planforslagene og de indsendte kommentarer.

Svar på indkomne kommentarer vil blive fremsendt efter Byrådets endelige stillingtagen til lokalplanen.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender bemærkninger / indsigelser/ klager er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette.

Giv din mening

Jeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

Jeg er indforstået med at mit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.