Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

Byggefelter og anvendelse af arealer