Detailhandel

Muligheden for at etablere max. 1000 m2 til detailhandel videreføres fra lokalplan 8-2010. Max. 500 m2 må anvendes til dagligvarehandel.

Det vurderes, at for at området kan udvikle sig til en aktiv og attraktiv del af byen, er det vigtigt, at der gives mulighed for at der udvikles et lille handelsmiljø, der kan understøtte funktionerne og bylivet i området.

Det vurderes ikke, at butikker vil påvirke boligerne i området væsentligt mht. støj. Alt andet lige vil butikker skabe et større pres på parkering, men man må dog forvente, at butikkernes kundegrundlag hovedsageligt vil være de, som arbejder og bor i området samt sejlere og folk, der går tur på havnen.