Kommuneplanen

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde HR.00.04.C.22., som fastlægger områdets anvendelse til centerformål med følgende generelle anvendelsesbestemmelser: butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service.