Eksisterende lokalplaner

Området er i dag omfattet af lokalplan 10-2009, der ophæves ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan. Lokalplan 10-2008 gav mulighed for et 20-etages højhus, der skulle anvendes til kontorer.

Formålet med lokalplan 10-2008 var blandt andet, at området skulle være en aktiv del af byen, at der skulle være offentlig adgang til området, at udsigten fra de omkringliggende gader skulle bevares og at både skulle kunne ligge til ved kaj.

Disse formål vil også være gældende i den nye lokalplan.

Lokalplan området er omfattet af lokalplan 150-2013, hvis bestemmelser om især skiltning vil have betydning for denne lokalplan.