Snit

KORTBILAG 6

Illustrationsplan med placering af snit AA og BB

Snit AA øst-vest - Arcvision

Snit BB nord-syd- Arcvision