Eksisterende lokalplaner

En mindre del af lokalplanområdet ud mod Egebjergvej og Nordre Strandvej er omfattet af temalokalplan 150 Skilte og facaderegulering.