Illustrationsplan

KORTBILAG 5

Illustrationsplanen viser hvordan lokalplanområdet kan komme til at se ud - Arcvision.