Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 24. oktober 2017.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 31. oktober 2017.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 19. marts 2018.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 23. marts 2018.