Illustrationsplan

Eksempel på disponering af området i overensstemmelse med lokalplanen