Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 24. september 2018.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 5. oktober 2018.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 25. februar 2019.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 13. marts 2019.