Facader

BILAG 5

Eksempler på murværk med recesser

 

Eksempel på facade, parkeringshus. Parkeringshusets base er i tegl.