Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 19. december 2017.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 9. februar 2018.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 28. maj 2018.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 4. juni 2018.