Ny Havnegade

Nybyggeri langs Ny Havnegade skal tilpasse sig gadens eksisterende bebyggelse, således at højden på nybyggeriet tilpasses de 2,5 etagers gamle rækkehuse, og nybyggeriets facader opdeles svarende til den eksisterende bebyggelse. Nybyggeriet skal bygges i facadeflugt med rækkehusbebyggelsen, så der gives plads til forhaver mod Ny Havnegade og skaber en helhed i gaden.

Den nye bebyggelse skal med sin inddeling i mindre enheder fremstå med reference til gadens eksisterende bygningsbredder og rytme. I detaljeringen af teglfacaderne skal bebyggelsen indskrive sig i gadens eksisterende skala og udtryk, og tilfører Ny Havnegade en nyfortolkning af den gode bolig: Den gennemlyste og rummelige bolig med gode dagslysforhold. Mod Ny Havnegade kan der etableres karnapper med kig til havnen, der dels tilfører boligen kvalitet, og desuden varierer facadeudtrykket på bebyggelsens gadefacade i lighed med de eksisterende huse i gaden.

Med vestvendte altaner åbnes den enkelte bolig mod det grønne rum over mod Industrimuseet, og der skabes kig mod sydvest mod havnearealerne. På denne del af grunden etableres endvidere gode parkeringsmulighed på terræn, ligesom både solorienteringen og naboskabet til Industrimuseet giver ideelle betingelser for at etablere gode opholdsmuligheder udendørs.

Intentionen i projektet er etablere nye moderne boliger, der med detaljering og skala indpasser sig i kvarteret, og samtidig trækker trådene bagud til de intentioner, der i sin tid formede Ny Havnegade: Attraktive boliger i et sammenhængende bymiljø af høj æstetisk og funktionel kvalitet.

Referencefotos -Tilpasning af ny bebyggelse i gadeforløb, detaljering af facader og karakter i forhaver.

 

Perspektivtegning af Ny Havnegade set fra nord, som viser hvordan en ny boligbebyggelse kan indpasses i gadeforløbet

Perspektivtegning af Ny Havnegade set fra syd, som viser hvordan en ny boligbebyggelse kan indpasses i gadeforløbet

 

Eksisterende facaderække i Ny Havnegade.