Kystnærhedszone

Der er kystnærhedszone indenfor lokalplanområdet, men det vurderes, at det planlagte ikke har indvirkning på zonen.

Planområdet er placeret i tæt bebygget bynært område bag eksisterende bebyggelse. Desuden planlægges der for højst 4 - 5 etager, og byggeriet vil umiddelbart ikke være synligt fra kysten.