Udbygningsaftaler

Af hensyn til trafikafviklingen og de trafiksikkerhedsmæssige forhold, ved indkørslen til Industrimuseet fra Gasvej, er det nødvendigt, at der etableres et højresvingsspor på Gasvej for de trafikanter, der kommer fra syd, Niels Gyldings gade.

Ovenstående anlæg vil indgå i byggemodningen igennem en udbygningsaftale jf. Planlovens § 21 b, stk. 2, nr. 1.