Snit og facader

Kortbilag 6

Facade og snit i nyt byggeri, set fra syd.

Facade og snit i nyt byggeri, set fra nord.

Facade på nyt byggeri og sciencebygningen, set fra øst, set fra syd, set fra nord.

Facade på sciencebygningen, set fra øst, set fra vest.

Facade og snit på hallen, set fra øst, set fra nord, set fra vest, set fra syd. 

Facade på nyt byggeri, set fra vest.

Snit på nyt byggeri, set fra øst, set fra vest, set fra syd, set fra nord.

Snit på hallen, set fra vest.