Skyggediagrammer

Kortbilag 5

21. marts kl. 9.00

21. marts kl. 13.00

21. marts kl. 17.00

21. juni kl. 9.00

21. juni kl. 13.00

21. juni kl. 17.00