Materialer og facader

Kortbilag 5

Tværsnit og vestfacade. 

Længdesnit og nordfacade.

Østfacade og sydfacade.