Eksisterende lokalplaner

Denne lokalplan supplerer den gældende lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø, idet den inden for daginstitutionens areal erstatter hovedparten af Helhedsplanens bestemmelser. 

Øvrige dele af lokalplan 1-2012 er fortsat gældende for daginstitutionens areal.

Link til lokalplan 1-2012