Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 25.05.2020.


Forslaget er offentlig bekendtgjort 28.05.2020.


Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den xx.xx.xxxx


Lokalplanen er offentlig bekendtgjort xx.xx.xxxx