Beliggenhed & eksisterende forhold

Det udpegede areal for daginstitutionen har en størrelse på ca 9200 m2 og er beliggende på en relativt plan flade hvor det tidligere har været landbrug, senest i form af en juletræskultur. Mod vest – bag et markant levende hegn af egetræer, fuglekirsebær mv -  ligger Søvej og marker, der strækker sig ud til motorvej E45. Mod nord ligger stamvejen Bygholm Bakker og parcelhusenklaven Bjørnshave, mod øst ligger en svag lavning som vil adskille lokalplanområdet fra den kommende forventede tæt-lave boligenklave Glambeksbakke og den lokalplanlagte etageboligbebyggelse Rantzausbakke. Mod syd ligger en tidligere grusgrav med stejle sider der er sprunget i skov, og en plan bund hvor en hundetræningsklub har aktiviteter og et klubhus. Syd herfor ligger et delvist dyrket areal ned til Lovbyvej, der forløber langs overdrevs-og skovstrækninger langs Bygholm Sø. Disse arealer har alsidige rekreative anvendelser, såvel individuelle som organiserede. Der er etableret opholdsmuligheder og stier mv.

Horsens Kommune ejer alle ovennævnte arealer, ud over boligenklaverne.

Kommunen har påbegyndt udarbejdelse af planer for Bygholm Bakkers fælles friarealer. Daginstitutionens behov for adgang til naturen uden for institutionens område vil indgå i planlægningen.

Lokalplanområdet trafikbetjenes fra Søvej. Søvejs sydlige ende er lukket for motorkøretøjer, så der er ikke adgang fra Lovbyvej.