Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og idet åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen. Lokalplan 352, Daginstitution, Søvej, Bygholm Bakker, Horsens er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinier.

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplantillæg 2017-19, som udlægger et større område i Bygholm Bakker til boligområde. Kommuneplantillæg 2017-19 blev udarbejdet med henblik på justering af rammeområdets afgrænsning, hvilket var en forudsætning for vedtagelse af Lokalplan 335, Boliger, Rantzausbakke, Bygholm Bakker, Horsens.

Nærværende lokalplan er ikke overensstemmelse med kommuneplantillæggets bestemmelser om, at rammeområdet er et boligområde, idet den udlægger lokalplanområdet til offentlige formål i form af en daginstitution. For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2017 er der udarbejdet et tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017. Kommuneplantillægget  ændrer anvendelse af en lille del af rammeområde 13BO15, svarende til lokalplanområdet, idet der her udlægges et nyt rammeområde 13OF07 til offentlige formål.

Link til kommuneplantillæg nr. 27