Miljørapport

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Der er derfor foretaget en miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport.

Se miljørapporten her