Mulighed for nedrivning

Kortbilag 5

Lokalplan giver mulighed for nedriving af Kattesund 12-20.