Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2017, er der udarbejdet et tillæg nr. 05 til Kommuneplanen.

Kommuneplantillægget ændrer bygningshøjden og bebyggelsesprocenten i rammebestemmelserne for lokalplanlægning.

Se tillæg 05 her.