Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering.  Teknik og Miljø har vurderet, at planforslagene må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor foretaget en miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport. Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene. Find Miljørapporten under fanen "Miljørapport".