Referencebilleder

Byrum (Paley Park NYC)

Ophold og leg - byrum i Tokyo

Beplantning - blå regn

 

 

Grønne facader

Belysning byrum

Effektbelysning - belysning træ

Belysning, beplantning og ophold (SLA)

 

Genkendelig belægningsmønster og beplantning (Bymilen - SLA)

Belægning og beplantning (SLA)

Grønne tage

LAR-løsninger i byrum

Et træ med stor effekt - træet som værdifuldt samlingssted

Uderum, socialt mødested (Tigens Kollegie - Lene Tranberg)

Den vertikale skov - grønne facader på højhus, Milano

Publikumsorienterede facader (NYU - Steven Holl)