Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 200, som danner et grundlag for fremtidige fysiske forbedringer i Vestbyen. Desuden er en del af området omfattet af lokalplan 150 Horsens by, som regulerer udformning af skilte og facader i midtbyen.

Lokalplan nr. 200 og 150 aflyses ikke ved byrådets endelig vedtagelse af nærværende lokalplan 2016-21, da nærværende lokalplan er i overensstemmelse med lokalplan nr. 200 og 150, lokalplanerne supplerer hinanden.

 

Området er desuden omfattet af lokalplan nr. 66, lokalplan for et erhvervsområde ved Emil Møllers Gade, Konsul Jensens Gade, Godsbanegade og DSB´s arealer, lokalplanen er reduceret til matr.nr. 1075 og 1078a, Horsens Bygrunde.

Lokalplan nr. 66 aflyses ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 2016-21, da den nærværende lokalplan ikke er i overensstemmelse med lokalplan nr. 66.