Eksisterende forhold

KORTBILAG 2

Her kan du se lokalplanområdet med det aktuelle luftfoto/baggrundskort.