Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 28. oktober 2019.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 29. oktober 2019.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 24. februar 2020.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 27. februar 2020.