Andre kortbilag

KORTBILAG 5 - FACADER

Facadeudsnit af bygninger i byggefelt I og III.

KORTBILAG 6 - GAVLE

Facadeudsnit der viser princip for gavlene.

Facadeudsnit der viser princip for gavlenes udseende og materialer.

KORTBILAG 7 - SIGTELINJER

Volumenstudie af kommende byggeri fra Strandgade. Lokalplanen regulerer byggeri til højre.

Volumenstudie af kommende byggeri fra Ny Havnegade. Lokalplanen regulerer byggeri til venstre.

Volumenstudie af kommende byggeri fra Emil Bojsens Gade. Lokalplanen regulerer byggeri på begge sider af sigtelinjen.

 

KORTBILAG 8 - VEJPROFIL

Vejprofil fra projektet øst for området som videreføres i denne lokalplan.

KORTBILAG 9 - DETALJERING

Nedbrydning af skala på bygninger i byggefelt III ved materialeskift og bearbejdning af facader.

Rampe og trappeanlæg med sidde og opholdsmuligheder for offentligheden.

 

 

KORTBILAG 10 - SKALA

Byggeriet skaleres op fra 4 til 5 og fra 5 til 6 etager efter princippet på diagrammet.

KORTBILAG 11 - VANDHÅNDTERINGSPLAN

Vandhåndteringsplan.

KORTBILAG 12 - SKYGGEDIAGRAMMER

Skyggediagrammer, juni, september, december, marts.

KORTBILAG 13 - BELÆGNING

Referencer på typer af belægning mellem byggefelt I og II.