Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Nordhavnen i Horsens og omfatter ca 12.800 m2 landareal. Landarealet har tidligere været anvendt til erhvervsformål, senest  af virksomhederne Danafeed og Kemira. De eksisterende bygninger er revet ned.

Vandarealet er en del af  havnebassinet. Dele af kajkanterne er fornyede og består et en stålspuns som er afdækket med elementer af azobetræ. Kajen har en midlertidig asfaltbelægning.

Landarealet ligger relativt lavt, varierende mellem kote cirka 1.7 m DVR90 og  2.2 m DVR90

Vest for lokalplanområdet er et projekt med boliger, erhverv, parkeringshus og restauration på vej i 2-7 etagers højde. Længere mod vest ligger Havnetrekanten, som er udbygget med højhuse i 11 og 12 etager og et kontorhus mellem den fredede bygning Toldboden og Stykgodspakhuset, som har høj bevaringsværdi. Endvidere ligger her den ligeledes bevaringsværdige varmestue, som nu rummer restaurant Dollys. 

Nordøst for området ligger en eksisterende tankstation, hvor området i rammelokalplan 2016-01 er udlagt til at på sigt også at kunne forvandles til blandet bolig og erhverv. Grænsende op i mod den sydøstlige del af lokalplanen er et projekt i 3-8 etagers højde med boliger og en café på vej . Flere nye projekter er på vej mod Øst, blandt andet karréen med boliger og en dagligvarebutik, samt Kanalhusene som kommer til at ligge ned til første del af kanalen.  

Mod nord ligger Gasvejskvarteret, hvor Industrimuseets gamle bygninger og Ny Havnegade med små byhuse og forhaver er attraktiv. Udsigten fra den sydlige del af Ny Havnegade til havnebassinet har i en årrække være spærret af erhvervsbygningerne i lokalplanområdet.

Syd for lokalplanområdet, på den anden side af havnebassinet, ligger erhvervshavnen. Arealerne er derfor udsat for miljømæssige påvirkninger, som primært er støj fra havnens virksomheder og deres aktiviteter på havnearealerne i forbindelse med lastning og losning af skibe. Desuden er der trafikstøj i området, primært fra Niels Gyldings Gade/Strandpromenaden.

Området vejbetjenes via Jenny Kammersgaards Vej, med udkørsel direkte til Niels Gyldings Gade/ Strandpromenaden. Sekundære tilkørsler til området kan ske via Nordre Kaj, men promenaden skal kun fungere til events og som brandvej.

Lokalplanområdets beliggenhed i den midterste del af Nordhavnen.

Gadenavne.