KORTBILAG 5 SKITSER

Skitse af tværprofil af veje

Skitse over boligenklaver med referende fælles friarealer og beplantning

- i forbindelse med betingelse for ibrugtagning af de enkelte boligenklaver.