Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet, på godt 1 ha, er beliggende i Tyrsted, i den sydøstlige del af Horsens (se kort). Grunden skråner ca. 5,5 højdemeter ned mod nord (se foto), hvilket bidrager med udsigt over Horsens, fjorden og det omkringliggende landskab.

Den nuværende bebyggelse består af Tyrstedgaards driftsbygninger. I dag anvendes området til boliger og erhverv. Driftsbygningerne har forskellige karakteristiske udtryk og indebærer bl.a. vogn port, spidse taghældninger, særegne kviste samt divergerende murværk.

Syd for området løber Nordrevej og vest for området løber Højvangsalle. Øst for området løber vejadgangen til nabomatriklen nordfor.

Planområdet ligger ikke i et støjbelastet område