Lokalplanens gennemførelse

Da planen er udarbejdet på baggrund af bygherres ønsker, afhænger lokalplanens gennemførelse af, at grundejer etablerer forholdene.